Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Варна са регистрирани 3 382 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 22.2%. През годината са настъпили 758 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 776 души, тежко ранени са 206, а загинали – 37 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 0.8%. Леко ранените лица нарастват с 3.2%, докато тежко ранените и загиналите намаляват, съответно с 4.6 и 7.5%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област Варна заема трето място в страната