Териториално разпределение на населението в област Шумен към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2017 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Шумен включва 10 общини и е разположена в Североизточния район, който включва и областите Варна, Добрич и Търговище. В него живеят 933 705 души, или 13.2% от населението на страната.

Към 31.12.2017 г. населението на област Шумен е 172 966 души, като в сравнение с 2016 г. то намалява с 1 510 души, или с 0.9%. Намалението на населението е характерно за 26 от 28 области в страната, а нарастване е регистрирано в областите София (столица) и Кърджали – съответно с 0.1 и 0.2%. С най-голямо намаление на населението са областите Видин – с 2.2% и Смолян – с 2.0%.