Образование в област София (столица) през учебната 2017/2018 година

PDF файл

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
• През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 45.4 хил. деца, или с 0.5% по-малко в сравнение с предходната година.
• Завършилите средно образование през 2017 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.8 и 3.2 хил. ученици.
• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 101.9 хиляди.
• Към 31.12.2017 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област София (столица) се обучават 3 998 лица, от които 302 чужди граждани.