Издателска дейност в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област София (столица) са издадени:

– 6045 книги с годишен тираж 4232 хиляди
– 1096 брошури с годишен тираж 1558 хиляди
– 116 вестници с годишен тираж 180 хиляди

В сравнение с предходната година през 2017 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 1 556 ( 27.9%), а средния тираж се увеличава от 642 през 2016 г. на 811 през 2017 г., или с 26.3 %.

През 2017 г. в област София (столица) са издадени 116 вестника с годишен тираж 180 хил., като спрямо предходната година издадените вестници намаляват със 10 (7.9%), а тиражът – с 30 718 хил. (14.6%).
Относителният дял на издаваните вестници в област София (столица) е 47.3% спрямо вестниците общо за страната, а годишния тираж – 91.7% от тиража на всички вестници.