Детски ясли в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в Софийска област функционират 38 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 907 места в тях.

В края на 2017 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 843 деца, от които момчетата са 431, а момичетата – 412 (табл. 2).
В края на 2017 г. обхватът на децата в Софийска област, отглеждани в детски ясли, е 14.2% и в сравнение с предходната година намалява с 1.3 процентни пункта.
В Софийска област към 31.12.2017 г. общината с най-много места в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ е Ботевград (190 места) и съответно там са и най-много децата в тях (197 деца). Обхватът на децата е най-голям в общините Челопеч (45.8%), Божурище (27.9%), и Костенец (21.2%) (фиг. 1).