Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2018 година

PDF_файл

През юни 2018 г. в област Кърджали са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 536, а на леглата – 1 095. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 6.3%, а на леглата в тях – с 12.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г. е 7 763 и се увеличава с 4.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 35.4%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 16.2%.

През юни 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 38.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 51.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 61.5% и 49.0%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 55.7% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 11.8%, Гърция – 8.0% и Обединеното кралство – 3.6%.