Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юни 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018 г. в област Добрич са функционирали 154 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.1 хил., а на леглата – 26.3 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях нараства съответно с 4.1 и 4.4%, а леглата в тях намаляват с 13.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г., е 430.2 хил., или с 6.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.