Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 210.2 хил., от които 119.7 хил. са мъже, а 90.5 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.4%.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 52.6% (при 52.5% за страната), съответно 62.2% за мъжете и 43.7% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-нисък с 1.2 процентни пункта, като при жените има намаление с 3.5 процентни пункта, а при мъжете – увеличение с 1.3 процентни пункта. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на осмо място след областите София (столица), Благоевград, София, Бургас, Пловдив, Стара Загора и Добрич.