Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 73.4 хил., от които 38.4 хил. са мъже, а 35.0 хил. са жени.
През второто тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 71.1 хил., като 37.1 хил. от тях са мъже, а 34.0 хил. са жени.