Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през първо тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2018 г. намаляват с 0.2% спрямо края на март 2018 г., като достигат до 89.2 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 0.4% (до 69.2 хиляди), докато в обществения сектор се увеличават с 0.5% до – 20.0 хиляди.
В края на юни 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.1%. По сектори в сравнение с края на юни 2017 г. наетите в частния сектор намаляват с 0.1% (или с 0.1 хил.), докато в обществения сектор броят им се запазва.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 3.1% до – 743 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 983 лв., а за частния – 670 лева.
През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.2% в сравнение със същия период на предходната година.