Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 143.3 хил., от които 78.5 хил. са мъже и 64.8 хил. са жени.
През второто тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 140.2 хиляди.