Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2018 г. се увеличават спрямо края на март 2018 г. с 3.4% и достигат 29.7 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 24.4 и 17.0%.
В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 2.4 хил., или с 9.0% повече в сравнение с края на юни 2017 година. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.8% (до 6.3 хил.), а в частния сектор – с 11.1% (до 23.3 хиляди).
През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 5.8%, като достига 887 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 942 лв., а за частния – 871 лева.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 15.3%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 7.3%, а в частния сектор – с 18.5%.