Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. нарастват с 0.1 хил., или с 0.3% спрямо края на март 2018 г., като достигат 51.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.3% и „Образование“ с 8.5%.

В края на юни 2018 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се запазва същият спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2018 г. е 802 лв., за май – 797 лв. и за юни – 781 лева.