Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 11 с 1 603 легла, заведенията за извънболнична помощ са 72 с 27 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 23 легла (табл. 1).

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Благоевград функционират 5 многопрофилни болници с 1 027 легла и 5 специализирани болници със 496 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:
• За активно лечение – 2 със 139 легла;
• За рехабилитация – 3 с 357 легла.
Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар (бивши диспансери). В края на 2017 г. в област Благоевград функционира 1 център за психично здраве с 80 легла.