Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през юни 2018 година

PDF_файл

През юни 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е  2 079, а на леглата – 4 438. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.6%, а на леглата в тях се увеличава с 1.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г. е 49 977, или с 9.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През юни 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 95.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 81.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.0 и 18.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 54.1% от всички нощувки в областта, следвани от  Русия – 8.9% и бившата югославска република Македония – 4.9%.