Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в съдилищата на територията на област Търговище са приключили делата за 612 извършени престъпления. С осъдителни присъди са делата за 412 извършени престъпления – от тях за 162 престъпления делата са завършили с ефективно осъждане, а за 250 – с условно осъждане. Делата за 6 престъпления са завършили с прекратяване, за 8 – с оправдаване, а за 186 – с освобождаване от наказание.