Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2018 г. намаляват с 0.3% спрямо края на март 2018 г., като достигат 105.5 хиляди.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.8% спрямо второто тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Строителство“ – с 28.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 23.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 21.9%.