Дейност на местата за настаняване в област Варна през юни 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018 г. в област Варна са функционирали 376 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 27.1 хил., а на леглата – 64.1 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 0.8%, а на леглата в тях – с 1.6%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г., е 1 019.7 хил., или с 0.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 4.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. От общият брой нощувки 110.0 хил. са от български граждани, а 909.7 хил. – от чужденци.