Детски ясли в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Добрич функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 667 места в тях. В страната има 837 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 970 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта нараства с 14, или с 2.1%.

Към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли в област Добрич разполагат с 587 места, а яслените групи в състава на ДГ – са 80.