Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 46.0 хил., от които 26.1 хил. са мъже, а 19.9 хил. са жени.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 61.2%, съответно 66.9% за мъжете и 55.1% за жените.