Дейност на местата за настаняване през юни 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018 г. в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 747, а на леглата – 1 550. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.4%, а броят на леглата в тях намалява с 6.3%.

През месец юни 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.