Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 474 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.
През 2017 г. местните комисии на територията на област Стара Загора са организирали 80 кампании за превантивна дейност, в които са обхванати 11 094 деца.