Основни данни за културата в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Кюстендил функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Кюстендил са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 150 хил. фондови единици. В сравнение с 2016 г. техният брой се увеличава с 0.3%. От тях цифровизирани са 3 036 фондови единици, което е с 48.3% повече в сравнение с предходната година. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Кюстендил е 7 291 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 129 хил. и в сравнение с 2016 г. се увеличават с 16.0%. В дните със свободен вход са осъществени 8.2% от посещенията в музеите. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 40.8% в сравнение с предходната година.
Общият персонал на музеите в област Кюстендил през 2017 г. е 85 души и се увеличава с 1.2% в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. са организирани различни прояви в музеите на областта като:
• 2 082 изнесени беседи, от които 21.2% на чужди езици;
• 67 временни изложби, в т.ч. собствени – 25;
• 18 концерти;
• 13 обсъждания на книги;
• 7 204 видео прожекции;
• 3 конкурси.