ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г.  в област Велико Търново са приключили делата за 1 093 извършени престъпления. Делата за 369 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 457 – с условно осъждане, за 26 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване и за 235 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 826 извършени престъпления, което е с 0.4% по-малко в сравнение с 2016 година.