Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Ямбол са приключили делата за 807 извършени престъпления.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. е 667, като в сравнение с 2016 г. намалява с 1.3%.