Жилищен фонд в област Добрич към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.4 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.1 хил. жилищни сгради, а в селата – 37.3 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред – 34.0 хил. или 56.3% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 13.6 хил. или 22.5% и сградите с „Друга“ конструкция – 10.4 хил. или 17.2%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.9%, а панелните – 1.0%. В градовете 45.7% са тухлени с гредоред, а 37.0% от тухлените сгради са с бетонна плоча.