Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2017 година в област София (столица)

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 613 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 244, или 13.1%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 85.1%
• Малолетни (8-13г.) – 14.9%.
• Момчетата са 1181, или 73.2%.
• Учащи са 1 386 лица (85.9%).
Броят на заведените на отчет2 в ДПС през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 663, или 41.1% от всички водени на отчет лица, като 81.6% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените се увеличава с 11.1%.
През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 616 малолетни и непълнолетни лица, или 38.2% от водените на отчет през годината. Причината са:
o Поправяне на поведението – 362 лица(58.7%)
o Навършване на 18-годишна възраст – 232 лица (37.7%)
o Други основания – 22 лица (3.6%)