Основни данни за културата в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Стара Загора функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
През 2017 г. в действащите 5 театъра в област Стара Загора са организирани 1 057 представления, посетени от 123.1 хил. зрители, като в сравнение с 2016 г. представленията се увеличават с 9.4%, а посещенията намаляват с 2.7%.