Култура – кина, телевизионна програмна дейност и музеи в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.
1. Музеи
Към 31.12.2017 г. в Софийска област функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2017 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 83 582 фондови единици.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 299 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 13.5%. В дните със свободен вход са осъществени 6.3% от тях. Спрямо 2016 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област се увеличават със 71.7%.
Общият персонал на музеите в Софийска област през 2017 г. е 66 души и намалява с 10.8% в сравнение с 2016 година.
2. Кина
През 2017 г. в Софийска област прожекциите в кината се увеличават с 1.2% в сравнение с предходната година, а посещенията – с 12.3%. Прожектирани са 131 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 8 български, 13 европейски, 97 от САЩ и 13 от други страни.
3. Телевизионна програмна дейност
През 2017 г. в Софийска област функционират 3 лицензирани и регистрирани български телевизионни оператора.