Издателска дейност в област Сливен през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Сливен са издадени 25 книги с тираж 6 хил. и 8 брошури с тираж 2 хиляди броя.
В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 41.9%, а средният тираж на една книга за областта през 2017 г. е 238 броя, като през предходната година е бил 349.