Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 205 жилищни сгради с 2 337жилища в тях и 301 550 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради с 55 728 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 2.0%, но жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно – с 13.5 и 0.7%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са повече с 13.2%, докато обща им застроена площ е по-малко с 52.3%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) нарастват с 30.6%, броят на жилищата в тях – с 36.5%, а разгъната им застроена площ – с 50.2%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават с 26.5%, но тяхната РЗП намалява с 54.1% (фиг. 1).