Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

По данни на НСИ през 2017 г. в област Кюстендил, броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е 99 (Фиг. 1). В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 5.7%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. са следните:
• 84.8% от водените на отчет са непълнолетни (14 – 17 години), а малолетните (8 – 13 години) са 15.2%;
• Момчета са 88 (88.9%), а момичета – 11, или 11.1%;
• Учащи са били 83 малолетни и непълнолетни лица, или 83.8%;
• Не учат 14 (14.1%) лица;
• В криминогенна среда (семейна и/или приятелска) са живели 57 (57.6%) малолетни и непълнолетни.

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. е 10 на 1000 души от средногодишното население на възраст 8 – 17 години в областта.