Издателска дейност в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2017 година в област Варна са издадени:

  • 304 книги с годишен тираж 61 хиляди;
  • 55 брошури с годишен тираж 14 хиляди;
  • 6 регионални вестника с годишен тираж 556 хил. и еднократен тираж 5 хиляди.