Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2017 година

PDF файл

Заведенията за болнична помощ в област Сливен към 31.12.2017 г. са 8 с 1 064 легла (табл.1), като 7 от тях са болници с 1 054 легла.
В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 575 лекари.
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. е 30.5 на 10 000 души от населението при 42.7 за страната, а с лекари по дентална медицина стойността на показателя е 7.1 при 11.9 на 10 000 за страната.