138 години Българска статистика

Пълен текст в PDF файл

На 25 юни 2018 г. статистическата институция в България навършва 138 години. През 1880 г. с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо-организационно отделение към Министерството на финансите – основоположник на днешния Национален статистически институт. Закон за организирането на статистиката в България през 1946 г. урежда преминаването на Главна дирекция на статистиката към Министерския съвет и изграждането на мрежа от местни статистически органи. Вече 72 години отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториалното статистическо бюро – Североизток, макар и с различни имена през годините, събира, обработва, анализира и разпространява статистическа информация.

За изминалите години българската статистика е постигнала много в информираността на обществото и стремежа на статистиците да осигурят статистическия образ на действителността независимо от времето.