Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 139.8 хил., от които 76.9 хил. са мъже и 62.9 хил. са жени.
През първото тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 137.1 хиляди.