Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Варна към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 565 легла. В сравнение с края на 2016 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд се увеличава с 3.0%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници са 6 с 1 952 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 76.1% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници – от 29 до 1 284 легла.

Към 31.12.2017 г. специализираните болници в област Варна са 10, от които 9 –  за активно лечение с 493 легла и една – за рехабилитация с 120 легла.