Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2017 година в област Хасково

PDF_файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Хасково са водени 387 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им нараства с 16.2%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 274 или 70.8%;
  • Малолетни (8 – 13 г.) – 113 или 29.2%;
  • Момчетата са 338, или 3%;
  • Учащи са 308 лица (79.6%);
  • В криминогенна среда живеят 242 малолетни и непълнолетни, или 65%.

 

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 136, или 35.1% от всички водени на отчет лица.

През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 72 малолетни и непълнолетни лица, или 18.6% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 29 лица (40.3%), поради навършване на 18-годишна възраст – 38 лица (52.8%), на други основания (напуснали страната, починали) – 5 лица (6.9%).