Дейност на местата за настаняване през март 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През март 2018 г. в област Шумен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 708, а на леглата – 1 496. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава със 7.7%, а броят на леглата в тях намалява с 0.2%.

През месец март 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.