Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Варна са водени 596 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 33, или 5.2%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 74.7%;
  • Малолетни (8 – 13 г.) – 25.3%;
  • Момчета – 472 (79.2%);
  • Учащи – 432 лица (72.5%);
  • В криминогенна среда живеят 374 малолетни и непълнолетни, или 62.8%.