Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Перник през 2017 година

PDF файл
 

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Перник са водени 178 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им се увеличава с 25, или 16.3%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 78.1%;
• Малолетни (8 – 13 г.) – 21.9%;
• Момчета – 124 (69.7%);
• Учащи – 146 лица (82.0%);
• В криминогенна среда живеят 105 малолетни и непълнолетни (59.0%).