Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 255 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 9.9% повече в сравнение с 2016 г. (232 лица). Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (14 – 17 г.) – 72.9%,
  • Малолетни (8 – 13 г.) – 27.1%.
  • Момчета – 222 (87.1%).
  • Учащи – 189 лица (74.1%).
  • В криминогенна среда живеят 155 малолетни и непълнолетни, или 60.8%.