Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2017 г. се увеличават спрямо края на септември 2017 г. с 1.3% и достигат 27.9 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.0 и 16.5%.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.6% (до 6.3 хил.), докато в частния сектор намаляват с 0.7% (до 21.6 хиляди).
В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са по-малко с 0.2% в сравнение с края на декември 2016 година.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 3.1%, като достига 796 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 980 лв., а за частния – 741 лева.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства със 7.6%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 12.0%, а в частния сектор – с 5.6%.