Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 54.2 хил., от които 29.3 хил. са мъже, а 24.9 хил. са жени.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 52.8 хил., като 28.6 хил. от тях са мъже, а 24.2 хил. са жени.