Издадени разрешителни за строеж на нови сгради в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 12 жилища в тях и 1 317 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 32 други сгради с 3 775 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради остава непроменен, докато жилищата в тях нарастват с 9.1%, а общата им застроена площ бележи спад с 45.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление със 17.9%, а тяхната разгъната застроена площ – с 61.5% (Фиг. 1).
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил остава непроменен, докато жилищата в тях намаляват с 52.0%, а общата им застроена площ – с 59.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради e по-малко с 38.5%, а разгънатата им застроена площ – с 59.2%.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 215, София (столица) – 201, Бургас – 123, Варна – 116 и Пазарджик – 74. По този показател област Кюстендил се нарежда на 20-то място сред 28-те области в страната.