Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 74.8 хил., от които 42.0 хил. са мъже, а 32.8 хил. са жени.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличава с 3.1%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на заетите лица в тази възрастова група нараства с 2.8%.