Места за настаняване в Софийска област през декември 2017 година

PDF файл
 

През декември 2017 г. в Софийска област са функционирали 103 места за настаняване с общо 8 033 броя легла. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 2.0%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди се е увеличил със 7.3%, а са намалели броят на местата за настаняване от категория 3 звезди (с 3.6%) и този на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 5.6%).
Реализираните приходи от нощувки през декември 2017 г. са над 3 961 хил. лв., като 67.4% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с декември 2016 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 11.9%, като приходите от нощувки на български граждани са с 6.8% повече, а тези на чужденци – с 24.4%.
През декември 2017 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са със 17.6 % по-малко, реализираните от тях нощувки са намалели с 30.0 % и съответно и приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс са по-малко с 3.7%. В сравнение със същия месец на 2016 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец са с 2.7% повече, реализирали са с 1.2% по-малко нощувки, а приходите от тях са се увеличили с 24.7 %.