Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През декември 2017 г. в област Добрич са функционирали 42 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата – 4.1 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.4%, а броят на леглата в тях с 28.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 11.0 хил., или с 26.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.