Дейност на местата за настаняване в област Търговище през декември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През декември 2017 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 318, а на леглата – 612.

Общият брой на нощувките, регистрирани през декември 2017 г. е 3 369, или с 10.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с  13.9%, а от български граждани с 9.9%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция – с 54.4%, следват Германия – с 9.8% и Румъния – с 8.3%.