Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през октомври 2017 година

PDF_файл

През октомври 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 087, а на леглата – 4 468. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 5.1%, а на леглата в тях се увеличава с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2017 г. е 41 525, или с 15.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е намалението на нощувките (с 25.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През октомври 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 84.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.3 и 15.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 22.8%, следвани от бившата югославска република Македония – 14.6%. и Русия – 11.6%.